BYGGING AV TRINN 2 ER GODT I GONG!

Velkomen til den flottaste plasseringa i Norheimsund

Endeleg - trinn 2 av Hardanger Brygge er nå i sal!

DET BLOMSTRAR PÅ BRYGGEKANTEN

Tenk deg å leva ein stad som gjev ei kjensle av at du lever i eit einaste stort postkort. Me i Norheimsund gjer akkurat det. Omgjevnadene består av tradisjonsrike bygningar og hus, naturskjønne fjordar, dramatiske fossefall, eldgamle isbrear, storslåtte fjell og vakre frukttre i full bløming. Men ikkje nok med det – i tillegg har du eit prisa, levande bumiljø rundt deg. Og akkurat her kan du no kjøpa deg ein leilegheit heilt utanom det vanlege – velkomen til den flottaste plasseringa i Norheimsund – velkomen til Hardanger Brygge. 
.

DEN GODE HARDANGERKJENSLA

Ein bryggekant, eit yrande bygdeliv og ein leilegheit i TRINN 2!

 
Dei 15 nye leilegheitene i trinn 2 av Hardanger Brygge, midt i Norheimsund sentrum, kjem no i sal. Dette skal vera bustader for hardingar i alle livsfasar, så her finn du leilegheiter frå 54 kvm til 102 kvm, i prisklassen 2,39 til 5,39 mill. kroner. 
010218_view1_OP2
.
.

BOLIGVELGER

Klikk og velg leilegheit i vår interaktive boligvelger. Sjå på romløysningar og planteikningar.
Nr.
Etg.
Sov
P-rom
BRA
Pris
Nr. H01-01
Etg. 01
Sov: 2
P-rom: 70.3
BRA: 75.1
Pris: 3 490 000
Nr. H01-02
Etg. 01
Sov: 1
P-rom: 50.9
BRA: 54.3
Pris: SOLGT
Nr. H01-03
Etg. 01
Sov: 1
P-rom: 50.9
BRA: 54.3
Pris: SOLGT
Nr. H01-04
Etg. 01
Sov: 1
P-rom: 50.9
BRA: 54.3
Pris: SOLGT
Nr. H01-05
Etg. 01
Sov: 2
P-rom: 70.3
BRA: 75.1
Pris: SOLGT
Nr. H01-07
Etg. 01
Sov: 3
P-rom: 95.8
BRA: 100.1
Pris: 4 790 000
Nr. H01-06
Etg. 01
Sov: 1
P-rom: 72.2
BRA: 77.3
Pris: SOLGT
Nr. H02-01
Etg. 02
Sov: 2
P-rom: 70.3
BRA: 75.1
Pris: SOLGT
Nr. H02-02
Etg. 02
Sov: 1
P-rom: 50.9
BRA: 54.3
Pris: SOLGT
Nr. H02-03
Etg. 02
Sov: 1
P-rom: 50.9
BRA: 54.3
Pris: SOLGT
Nr. H02-04
Etg. 02
Sov: 1
P-rom: 50.9
BRA: 54.3
Pris: SOLGT
Nr. H02-05
Etg. 02
Sov: 2
P-rom: 70.3
BRA: 75.1
Pris: SOLGT
Nr. H02-07
Etg. 02
Sov: 3
P-rom: 95.8
BRA: 100.1
Pris: 5 190 000
Nr. H02-06
Etg. 02
Sov: 2
P-rom: 96.6
BRA: 101.9
Pris: SOLGT
Nr. H03-03
Etg. 03
Sov: 3
P-rom: 99.0
BRA: 102.1
Pris: 5 390 000
Nr.
Etg.
Ant. rom
P-rom
BRA
Pris
01
01
2
70.3
75.1
3 490 000
07
01
3
95.8
100.1
4 790 000
07
02
3
95.8
100.1
5 190 000
03
03
3
99.0
102.1
5 390 000

NÆRLEIK GJEV FRIDOM

Du har berre ein kort spasertur til lege, butikkar, vinmonopol, matserveringsstader, barnehage og barneskule. Norheimsund er eit trafikknutepunkt, med båtruter mot Utne og Eidfjord, pluss bussruter mot Bergen, Voss og Kvinnherad. Norheimsund ligg 74 km frå Bergen via Fylkesveg 7 på nordsida av Hardangerfjorden.
180131_View_02
76,1 km
FLYPLASS
ikon-parkering
300 m
BUSS
ikon-bryggeanlegg
400 m
APOTEK
ikon-badestrand
500 m
VINMONOPOL
ikon-kulturliv

KVEN ER VAKRAST I LANDET?

Hardanger Brygge kan utan tvil by på ei av dei flottaste plasseringane i landet. Du har berre nokre meter med gange frå bustaden din til du kan spegla deg i det vakre sundet mellom Hardangerfjorden og Movatnet. Sit du på balkongen og speidar utover Norheimsund, så er det einaste som skil deg frå vasskanten og nydeleg utsikt mot sjø og fjell ein strandpromenade. Samtidig bur du midt i Norheimsund sentrum, med dei fleste fasilitetar i direkte nærleik. Dette skal vera bustader for hardingar i alle livsfasar, så her finn du leilegheiter frå 52 kvm til 125 kvm, i prisklassen 1,9 til 7,9 mill. kroner. Dei største leilegheitene i toppetasjane får eit eksklusivt preg. Tettstaden Norheimsund blomstrar, men slike moglegheiter veks ikkje på tre.

TRIVST DU BEST I OPNE LANDSKAP?

Arkitekt Alice Bigom i ABO Plan & Arkitektur har bygd utforminga av bygget på den fantastiske plasseringa og den opne utsikten mot hardangerlandskapet. «Det har vi selvsagt utnyttet maksimalt. Hardanger Brygge er utformet slik at det gir alle boligene best mulig lysforhold og utsikt med karnapper på begge langsider og inntrukne gavler på øverste etasje. Dette gir bebyggelsen en leken og oppløst form som vil oppleves forskjellig fra ulikt hold». Bustadane ligg vendt mot aust. Den største takterrassen er heile 53 kvm. Elles er balkongane og terrassane mellom 8-14 kvm.

KYSTARKITEKTUR

Arkitekt Bigom fortel at materialvalet med innslag av tre og gråstein spelar på kystarkitektur. Det er skapt harmoniske samansetningar. Den trebrune fargen vert drege med i ein kombinasjon av kvite og gylne fasadeplater med innslag av trekledning i rekkverket. Terrassane er bygd opp med gråstein, som vert teke igjen i ein høgare mur langs gangvegen. Altanane vil få glasrekkverk med lakkerte profilar.

NYE TONAR FRÅ HARDANGER

Norheimsund er kjend for eit yrande bygdeliv kombinert med nytenking. Resultatet er ei spennande stadsutvikling. Dette er handelssenteret i ytre Hardanger. Me kan by på eit tett og triveleg sentrum, der hardangertradisjonane med handel, godt handverk og eit levande kulturliv er haldne i hevd. Du finn ingen store kjøpesenter her. Derimot finn du rundt 50 butikkar med sjel, dei fleste i handlegata Grova. Er du oppteken av kulturelt påfyll i kvardagen vil du nyta godt av at eit større kulturhus for regionen, Hardinghuset, skal byggast i Norheimsund. Kvam herad fekk i år 2000 tettstadsprisen for sitt arbeid med sjøsida i Norheimsund. I 2013 opna siste del av promenaden langs fjorden gjennom sentrum. Same åretfekk Norheimsund Staten sin pris for attraktiv stad.

GALLERI - trinn 1

GALLERI - trinn 2

Dokument TRINN 1 til nedlasting

prospekt
vedlegg
budskjema

Dokument TRINN 2 til nedlasting

prospekt
vedlegg
budskjema

REGISTRER DI INTERESSE FOR TRINN 2